Bodhi Puja Mp3 Download

Bodhi Puja Mp3 Download

බෝධි පූජාව

Buddhi Vihara practices Theravada Buddhism and offers instructions in Buddhist philosophy and meditation. Instructions on Buddhism and spiritual guidance are given free of. Ganadevi Pooja Gatha Mp3 Download - Kindaunique BODHI POOJA GATHA: pin. Simple Ganesh Pooja with Mantra - YouTube 15:12: pin. Saman Devalaya Perahera 2017 I FAWZAN - YouTube Saman Devalaya Perahera 2017 I FAWZAN: pin. Kapruka Pooja Kavi - Kanchuka Puja Gatha. See also edit Bodi Puja Wandana Sinhala Pdf 2016 References edit ^ Shanika Sriyananda (2011-07-03). 'Caring for the Jaya Sri Maha Bodhi '.Archived from the original on 2013-04-13.Retrieved 2013-05-08. ^ Weerakoon, Rajitha (11 December 2011). 'Sanghamitta Theri forged the liberation of Lankan women'.

අතිපූජ්‍ය රේරුකානේ චන්දවිමල මහනාහිමි

Download
මේ “බෝධි පූජා” යුගයකි.බණ පින්කම්, පිරිත් පින්කම් දැන් අඩුය.දේව පූජා ත් දැන් අඩුය. දැන් බෙහෙවින් කෙරෙන්නේ බෝධි පූජා ය.
සාස්තරකාරයා, කේන්දරකාරයා අපලයට දැන් නියම කරන්නේ බෝධි පූජා ය. මන්ත්‍රීකම ලැබීමට,රැකියාව ලැබීමට, නඩුවෙන් බේරීමට, වෙලදාම දියුණුකර ගැනීමට මෙකල කරන්නේ බොධි පූජාව ය.
බොධි පූජාව බොහෝ ඵලදායක පින්කමක් වුව ද, දැනුමක් නැතිව කරන්නවුන්ට එයින් නියම ඵලයක් නොලැබේ.
Pooja

Atavisi Bodhi Pooja Mp3 Download

එහි නියම ඵලය ලැබීමට නම් “බෝධි” යන වචනයේ තේරුම දත යුතු ය. මේ පොත හොදින් කියවා මෙහි ඇති කරුණු හොදින් තේරුම්ගෙන බොධි පූජාව කරත හොත්, එයින් මෙලොව දීම බලාපොරොත්තු වන දේ ද ඉටුකර ගත හැකිවනු ඇත.

Bodhi Pooja Gatha Mp3 Download

.